ตามรอยเค้าไพ่…อ่านอะไรได้บ้างในตารางเค้ารองทั้งสาม

ความลับในเกมบาคาร่าออนไลน์เกิดจากการพยายามตีความผลเกม แล้วสร้างรูปแบบหรือทฤษฎีบางอย่างขึ้นมาจับจุด เพื่อที่ว่าจะได้สามารถหาความเป็นไปได้ของเกมในตาต่อไป หรือผลไพ่ในตาต่อไปนั่นเอง

ในบทความนี้ Thaisimba88.com จะมาชี้ให้เห็นว่ามีอะไรบ้างที่นักพนันใช้เป็นแนวทางอ่านไพ่ล่วงหน้าจากตารางเค้ารองที่มีอยู่ 3 ตารางบ้าง

ก่อนอื่นตารางเค้ารองที่มีนำเสนอในเกมบาคาร่าของเว็บพนันออนไลน์คือการบันทึกความสอดคล้องของผลเกม ที่เกิดก่อนหน้า โดยตารางทั้ง 3 ประอบด้วยตาราง Big Eye Boy, Small Road และ cockroach Road ซึ่งช่วงการวิเคราะห์นั้นก็อิงไปกับการออกผลของฝั่ง Player หรือ Banker นั่นเอง

การบันทึกผลเกมตาราง Big Eye Boy

จากรูปจะมีตำแหน่งที่ 1(หรือตำแหน่งใดก็ได้ของสีฟ้า) และ 2 (หรือตำแหน่งใดก็ได้ของสีส้ม) ในตารางเค้าหลัก ที่เป็นจุดพิจารณาการบันทึกตาราง Big Eye Boy โดย 1 หมายถึงออกซ้ำผลเดิม ในตัวอย่างนี้คือ P และ 2 หมายถึงออกผลเปลี่ยนฝั่ง ในตัวอย่างนี้คือ B ถ้าออก 1 ให้ดูว่าช่องซ้ายมือของตำแหน่ง 1 และช่องที่อยู่ข้างบน (กรอบเส้นประสีเหลือง) มีบันทึกผลเหมือนหรือต่างกัน กรณีนี้เป็น B ทั้งคู่ การบันทึกในตาราง Big Eye Boy ก็บันทึกเป็นวงกลมโปร่งสีแดง

ถ้าผลเกมออกมาเป็น B ในตำแหน่งที่ 2 ก็จะดูว่าความยาวของแถว P และ B คู่ก่อนหน้า (กรอบเส้นประสีเขียว) ยาวเท่ากันหรือไม่ กรณีนี้แถว B ยาว 4 และแถว P ยาว 1 ถือว่ายาวไม่เท่ากัน ก็บันทึกในตาราง Big Eye Boy ด้วยวงกลมโปร่งสีน้ำเงิน การบันทึกของตาราง Big Eye Boy ก็จะพิจารณาแบบนี้ไปเรื่อยๆ

การบันทึกผลเกมตาราง Small Road

จากรูปจะมีตำแหน่งที่ 1 (หรือตำแหน่งใดก็ได้ของสีฟ้า) และ 2 (หรือตำแหน่งใดก็ได้ของสีส้ม) ในตารางเค้าหลัก ที่เป็นจุดพิจารณาการบันทึกตาราง Small Road โดย 1 หมายถึงออกซ้ำผลเดิม ในตัวอย่างนี้คือ B และ 2 หมายถึงออกผลเปลี่ยนฝั่ง ในตัวอย่างนี้คือ P ถ้าออกมาเป็นตำแหน่งที่ 1 ให้ดูว่าช่องซ้ายมือของตำแหน่ง 1 ที่ห่างไปสองแถวและช่องที่อยู่ข้างบน (กรอบเส้นประสีเหลือง) มีบันทึกผลเหมือนหรือต่างกัน กรณีนี้เป็น B ทั้งคู่ การบันทึกในตาราง Small Road ก็บันทึกเป็นวงกลมทึบสีแดง

ถ้าผลเกมออกมาเป็นตำแหน่งที่ 2 ก็จะดูว่าความยาวของแถวก่อนหน้าและสามแถวก่อนหน้า (กรอบเส้นประสีเขียว) ยาวเท่ากันหรือไม่ กรณีนี้แถวยาว 4 และยาว 1 ถือว่ายาวไม่เท่ากัน ก็บันทึกในตาราง Small Road ด้วยวงกลมทึบสีน้ำเงิน การบันทึกของตาราง Small Road ก็จะพิจารณาแบบนี้ไปเรื่อยๆ

การบันทึกผลเกมตาราง Cockroach Road

จากรูปจะมีตำแหน่งที่ 1(หรือตำแหน่งใดก็ได้ของสีฟ้า) และ 2 (หรือตำแหน่งใดก็ได้ของสีส้ม) ในตารางเค้าหลัก ที่เป็นจุดพิจารณาการบันทึกตาราง Cockroach Road โดย 1 หมายถึงออกซ้ำผลเดิม ในตัวอย่างนี้คือ P และ 2 หมายถึงออกผลเปลี่ยนฝั่ง ในตัวอย่างนี้คือ B ถ้าออกมาเป็นตำแหน่งที่ 1 ให้ดูว่าช่องซ้ายมือของตำแหน่ง 1 ที่ห่างไปสามแถวและช่องที่อยู่ข้างบน (กรอบเส้นประสีเหลือง) มีบันทึกผลเหมือนหรือต่างกัน กรณีนี้เป็น B ทั้งคู่ การบันทึกในตาราง Cockroach Road ก็บันทึกเป็นเส้นขีดสีแดง จะเห็นว่าตาก่อนหน้าก็ออกผล BB จึงเป็นขีดสีแดงเช่นกัน

ถ้าผลเกมออกมาเป็นตำแหน่งที่ 2 ก็จะดูว่าความยาวของแถวก่อนหน้าและสี่แถวก่อนหน้า (กรอบเส้นประสีเขียว) ยาวเท่ากันหรือไม่ กรณีนี้แถว B ยาว 4 และแถว P ยาว 2 ถือว่ายาวไม่เท่ากัน ก็บันทึกในตาราง Cockroach Road ด้วยเส้นขีดสีน้ำเงิน การบันทึกของตาราง Cockroach Road ก็จะพิจารณาแบบนี้ไปเรื่อยๆ

การอ่านแนวโน้มไพ่จากตารางเค้ารองต้องใช้ทั้ง 3 ตารางเข้ามาประกอบกัน โดยหลักแล้วมักจะให้ความสนใจเรื่องความยาวของแถวเป็นหลัก ซึ่งจะไปสอดคล้องกับผลเกมว่าออกมาซ้ำรูปแบบเดิมมากน้อยแค่ไหนนั่นเอง

ตัวอย่างการวิเคราะห์ตารางทั้ง 3 ของเค้ารอง

ในขอนไพ่ตัวอย่างนี้จะเห็นว่าเกิดมังกรคู่ตั้งแต่ต้นเกม หลังจากนั้นก็เกิดปิงปอง จนกระทั่ง B มาออกติดกัน 3 ตาแล้วเปลี่ยนเป็น P ซึ่งจะทำให้เราได้มาพิจารณาว่าในตาต่อไปมันควรออกผลเกมเป็นตำแหน่งที่ 1 หรือ 2 กันแน่ จากรูปนั้นไพ่มีการเปลี่ยนจากสภาพปิงปองฝั่งละ 1 ตาไปเป็น B จำนวน 3 ตาก่อนเปลี่ยนเป็น P ลักษณะนี้อาจจะอ่านได้ว่าไพ่นั้นเปลี่ยนเค้าแล้ว โอกาสที่จะออก P 1 เม็ดเหมือนสองรอบก่อนนี้มีน้อยลง มันน่าจะเปลี่ยนตามฝั่ง B ด้วย แต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปแบบนั้นแน่นอน เพราะบางครั้งการเกิดฝั่ง P ก็ไม่เกี่ยวข้องกับฝั่ง B เลย

ทีนี้ในตารางเค้ารองกำลังบอกอะไรนั้น นักเล่นจะเห็นว่าในตาราง Big Eye Boy ก่อนหน้านั้นแดงออกติดกันมา 2 ชุด จากนั้นเป็นน้ำเงินสลับแดงมา 3 ตา และน้ำเงินไม่เคยเกิน 1 เม็ด ดังนั้นแนวโน้มน่าจะเดินหน้าต่อไปคือได้สีแดงใน Big Eye Boy

ในตาราง Small Road มีบันทึกน้ำเงินแดงคู่กันมา 1 ชุด ก่อนจะเกิดสลับน้ำเงินแดง 3 ตาเช่นกัน แนวโน้มน่าจะเป็นการออกสลับด้วยแดงเช่นกันใน Small Road แต่ปัญหาคือทั้งตำแหน่ง 1 และ 2 จะไม่เกิดการบันทึกสีแดงในตาราง Big Eye Boy และ Small Road ขึ้นพร้อมกัน ดังนั้นก็ต้องไปดูแนวโน้มของตารางที่  3

ในตาราง Cockroach Road มีบันทึกสลับกัน 4 ตาติด ดังนั้นในตาต่อไปก็น่าจะยังคงมีแนวโน้มสลับต่อไปอีก ซึ่งมันควรเป็นขีดสีแดง เมื่อเป็นเช่นนี้ กรณีที่จะเกิดขีดสีแดงจึงมีเพียงในตำแหน่งที่ 2 หรือออก B มากกว่านั่นเอง

เมื่อลองวิเคราะห์ว่าการออกมาเป็นตำแหน่ง 2  จะทำให้ Big Eye Boy เริ่มมีน้ำเงินโปร่งเม็ดที่สอง ซึ่งถือว่าเกิดการเปลี่ยนรูปแบบเช่นเดียวกับแดงโปร่งที่ยาวเคยออกติดมาเหลือเม็ดเดียว ส่วน Small Road ยังคงมีน้ำเงินทีบตาเดียวต่อเนื่องไป และ Coackroach Road จะมียังคงมีรูปแบบผลบันทึกในทิศทางเดิม ซึ่งถือว่ามีความเป็นไปได้พอสมควรสำหรับการออกผลตรงนี้

Thaisimba88 อยากแนะนำว่าให้ผู้เล่นได้ลองเรียนการอ่านเค้าไพ่ให้รู้สึกชำนาญระดับหนึ่ง และพยายามหาว่าวิธีการวิเคราะห์ตารางทั้งหลายนั้นสอดคล้องกับรูปแบบการแจกไพ่ของเว็บพนันใด ซึ่งจะช่วยให้สามารถจับจุดในวิธีการเรียงไพ่หรือจัดไพ่ของเว็บต่างๆ ได้แม่นยำขึ้นนั่นเอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *