ตามรอยเค้าไพ่…อ่านอะไรได้บ้างในตาราง Bead Plate ในเกมบาคาร่าออนไลน์

ในการเล่นบาคาร่าออนไลน์นั้น ผู้เล่นจำนวนมากพยายามที่จะค้นหาความลับที่ซ่อนอยู่ในผลการออกของไพ่ พยายามตีความการเกิดผลลัพธ์ของเกมในแต่ละขอน โดยเชื่อว่ามันจะต้องมีสูตรสำเร็จในการอ่านไพ่ว่าจะออกอะไร หรือจะเข้าเค้าไพ่ไหน และในบทความนี้ Thaisimba88.com จะมาชี้ให้เห็นว่ามีอะไรบ้างที่นักพนันใช้เป็นแนวทางอ่านไพ่ล่วงหน้าจากตารางลูกปัด (Bead Plate)

การอ่านเค้าไพ่จากตารางลูกปัด (Bead plate)

ตารางลูกปัดก็คือตารางบันทึกผลเกมบาคาร่าออนไลน์ที่รวมทุกผลเกมไว้แบบช่องตาราง 6 แถว การบันทึกจะบันทึกผลแบบ 1 ช่องต่อ 1 ตา

โดยทั่วไปแล้วนักพนันจะไม่เริ่มต้นอ่านเค้าไพ่จากช่วง 6 ตาแรก ส่วนใหญ่จะเริ่มต้นในตาที่ 13 เป็นต้นไป หรือในแถวตั้งแถวที่สามของขอนนั่นเอง

การอ่านเค้าไพ่หรือโอกาสของไพ่ที่จะเกิดขึ้นมักใช้วิธีการอ่านไพ่ในแนวนอนและแนวเฉียงของผลเกม ซึ่งมีสูตรคิดมากมาย อาทิ แถวนอนที่ออกสีเดียวกันจะยังคงออกสีเดียวกัน แถวเฉียงที่มีผลลัพธ์เข้ากันและไม่เข้ากันจะมีแนวโน้มออกเช่นเดียวกันในแต่ละแถว

รูปแบบการอ่านเค้าไพ่จากแนวนอน

ลักษณะที่ถูกใช้งานบ่อยครั้งที่สุด ผลเกมตลอดทั้งแถวรวม Tie เป็นสีเดียวกันทั้งหมด โดยเฉพาะในช่วงที่ผลเกมอยู่ในแถวตั้งแถวที่ 4 หรือ 5

รูปแบบการอ่านเค้าไพ่จากแนวเฉียง

การอ่านเค้าไพ่จากแนวเฉียงแบ่งเป็นสองทิศทางคือเฉียงขึ้นและเฉียงลง โดยทิศทางของการอ่านว่าจะใช้แนวเฉียงขึ้นหรือลงนั้นสามารถใช้ได้ทั้งสองทิศทาง ซึ่งมีลักษณะดังนี้คือ แนวเฉียง 3 ตา เฉียง 4 ตา เฉียง 5 ตาและเฉียง 6 ตา เน้นลักษณะสมมาตรหรือไม่สมมาตร

การอ่านเค้าแนวเฉียงแบบเหมือนหรือสมมาตร จะดูผลเกมแนวเฉียงที่ออกมาในแบบต่างๆ ต่อไปนี้คือ

เฉียง 3 ตา PPP, BPB, PBP และ BBB

เฉียง 4 ตา PPPP, PPBB, BPBP, PBPB, BBPP และ BBBB

เฉียง 5 ตา PPPPP, PPPBP, PPBPB, PPBBP, PBPBP, PBBPP, PBBBB, BBBBB, BBBPB, BBPBP, BBPPB, BPBPB, BPPBB และ BPPPP

เฉียง 6 ตา PPPPPP, PPPPBP, PPPBPB, PPPBBB, PPBBPP, PPBBBP, PBPPBP, PBBPPB, PBBBBB, BPPPPP, BPPBBP, BPBBPB, BBPPBB, BBBPPP, BBBPBP, BBBBPB และ BBBBBB

ตัวอย่างรูปแบบการอ่านเค้าไพ่จากตารางลูกปัดแบบต่างๆ

ตัวอย่างรูปแบบเฉียง 3 ตา….ในตาต่อไปที่เป็นตำแหน่งสีดำ จะเห็นว่าในแนวเฉียงขึ้นมีลักษณะสมมาตรทั้งเส้นดำเส้นที่ 1(BPB) และ 2(PBP) ในขณะที่เส้นฟ้า 1(BP) ไม่ออกผลเดียวกัน เส้นดำที่ 3 จึงน่าจะมีแนวโน้มที่จะออกเช่นเดียวกันกับเส้นดำ 1 และ 2 คือมีลักษณะสมมาตร (PPP) จึงน่าสนใจที่จะเลือกฝั่ง P ในตานี้

ตัวอย่างรูปแบบเฉียง 4 ตา….ในตาต่อไปที่เป็นตำแหน่งสีดำ จะเห็นว่าในแนวเฉียงขึ้นต่างมีลักษณะสมมาตรทั้งเส้นดำ 1(PBPB), เส้นดำ 2(PPPP) และเส้นดำ 3(BTPP) ในกรณีเส้นดำ 3 นั้น ผลเกม T สามารถจินตนาการเป็นได้ทั้ง P และ B ขณะที่แนวเฉียงลงทั้งเส้นฟ้า 1 และ 2 ต่างมีลักษณะไม่สมมาตร ทำให้แนวโน้มของผลเกมในตำแหน่งสีดำแนวเฉียงขึ้นตามเส้นดำ 3 และแนวเฉียงลงเส้นฟ้า 3 มีโอกาสเป็น B

ตัวอย่างรูปแบบเฉียง 4 และ 5 ตา….ในตาต่อไปที่เป็นตำแหน่งสีดำ จะเห็นว่าในแนวเฉียงขึ้นทั้งเส้นดำ 1(BTPPBB), เส้นดำ 2(BPBBP) และเส้นดำ 3(BPPP) ต่างมีลักษณะที่ไม่สอดคล้องกัน แต่เส้นเฉียงลงทั้งเส้นฟ้า 1(BP) และเส้นฟ้า 2(BBP) ต่างมีลักษณะไม่สมมาตร ทำให้แนวโน้มของผลเกมในตำแหน่งสีดำแนวเฉียงลง มีโอกาสออก B แต่ลักษณะที่เป็นไปได้หมดแบบนี้ควรใช้การอ่านตารางอื่นประกอบ

ตัวอย่างรูปแบบเฉียง 6 ตา….ในตาต่อไปที่เป็นตำแหน่งสีดำ จะเห็นว่าในแนวเฉียงลงทั้งเส้นฟ้า 1, 2, 3 และ 4 ต่างมาในทำนองเดียวกันคือไม่สมมาตร ดังนั้นแม้ว่าในเส้นฟ้า 5(BBBBB?) ดูแล้วน่าจะออกมาเป็น B แต่ในตารางนี้มีแนวโน้มที่จะออก P มากกว่า

เทคนิคการใช้วิธีคาดเดาแนวโน้มไพ่จากตารางลูกปัดนั้น ควรสังเกตผลเกมในแถวตั้งเม็ดที่ 1 และ 2 ว่าออกมามีแนวโน้มอย่างไร เข้าสูตรแบบสมมาตรหรือไม่ หากทั้งแนวเฉียงลงและเฉียงขึ้นมีแนวโน้มออกคนละฝั่ง ควรหยุดเพื่อสังเกตผลของเกมก่อนจะดีที่สุด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *